Apimondia Simpozijum 2012

Uticaj tehnike pčelarenja, zdravstvene zaštite pčela i prirodne sredine na kvalitet pčelinjih proizvoda

18-19. februar 2012, Beograd, Srbija

Naslovna strana Pozdravno pismo Organizatori Kontakt Log in > English

Prijava apstrakata

Krajnji rok za prijavu apstrakata: 15. decembar 2011.

Uvod

Pozivaju se učesnici da prijave apstrakte u vezi sa jednom od ispod navedenih tema. Apstrakti svih prezentovanih radova biće objavljeni u Zborniku apstrakata. Pozivaju se učesnici da nakon prihvatanja apstrakta, ukoliko žele, dostave kompletan rad na e-mail adresu: apiecotech2012@savacentar.net u roku od 7 dana od obaveštenja o prihvatanju rada, koji će nakon recenzije, delom ili u celini takođe biti objavljen u Zborniku.

Apstrakti će biti izabrani od strane Naučnog odbora za usmenu ili poster prezentaciju. Prilikom prijave apstrakta možete naznačiti željeni vid prezentacije, a konačnu odluku o načinu prezentacije donosi Naučni odbor.

Teme simpozijuma

Sekcija: Uticaj tehnike pčelarenja i zdravstvene zaštite pčela na kvalitet pčelinjih proizvoda

 

Sekcija: Uticaj prirodne sredine na kvalitet pčelinjih proizvoda

 

Uputstva za prijavu apstrakata

Apstrakt možete prijaviti isključivo putem ove internet stranice. Prijave putem pošte, e-maila ili faksa NEĆE biti prihvaćene.

Shodno procesu registracije, neophodno je prijaviti se za učešće na Simpozijumu pre prijave apstrakta.

Da biste prijavili apstrakt, ulogujte se u Profil koji ste kreirali prilikom registracije za učešće na Simpozijumu, uz pomoć korisničkog imena i lozinke koju ste kreirali. Korisničko ime i lozinka su Vam poslati u e-mailu potvrde registracije. Kada se ulogujete prijavite Vaš apstrakt na stranici Apstrakti. Ukoliko je apstrakt uspešno prijavljen, dobićete automatski e-mail potvrdu prijave apstrakta, na e-mail adresu naznačenu prilikom registracije.

Autor koji prijavi rad će dobijati sva obaveštenja u vezi sa apstraktom putem e-mail adrese koja je upisana prilikom prijave za učešće na Simpozijumu.

Pravila za prijavu apstrakta:

Pre nego što počnete, pripremite sledeće podatke:

Da biste prijavili apstrakt, kliknite ovde.

 

UPUTSTVA ZA USMENE I POSTER PREZENTACIJE

Usmene prezentacije

U Sali su obezbeđeni uslovi za kompjuterske prezentacije. Prezentaciju pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-Romu, USB memoriji ili na licnom Notebook računaru. Uz prezentaciju priložiti i fontove koji su korišćeni. Predavaci su u obavezi da predaju svoju prezentaciju tehničaru u Sali najkasnije 20 minuta pre pocetka sesije na kojoj izlažu svoju prezentaciju.

Kompletne informacije o pripremi usmenih prezentacija biće poslate autorima nakon prihvatanja apstrakata.

Poster prezentacije

Pano za izlaganje postera je dimenzija 2 m (visina) x 1 m (širina).

Autori su odgovorni za svoje postere tokom Simpozijuma. Najljubaznije molimo da ne šaljete postere Sektretarijatu Simpozijuma.

Panoi za postere biće obeleženi brojevima. Molimo autore da se pridržavaju navedene numeracije iz programa. Postere treba skloniti po završetku Simpozijuma. Sekretarijat ne snosi odgovornost za postere koji ne budu uklonjeni.

Posteri će se prezentovati po redosledu iz Programa. Mole se autori da u vreme prezentacije budu pored svojih postera.